ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΑΡ/ΚΑΔ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Σέριφος

Χώρα Σερίφου (Δημοτικό Parking)

2

Σέριφος

Κέντρο δόμησης Καρεκλας Παναγιώτης