ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

6

Σάμης

Δημαρχείο Σάμης

7

Σάμης

Πρώην Δημαρχείο Πυλάρου – Αγ. Ευφιμία