ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΑΡ/ΚΑΔ

Περιοχή

Διεύθυνση

1

Μανδράκι

Επαρχ. Οδός Μανδράκι