ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΡ. ΚΑΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Χώρα Μυκόνου

Κέντρο Υγείας Μυκόνου

2

Άνω Μερά

Επαρ. Οδ. Μυκόνου-Άνω Μεριάς (Κάτω Πλατεία)