ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

1

Παλαιοχώρα

Δημαρχείο Παλαιοχώρας

2

Γιαλός

Παλαιό Δημαρχείο Κουντούρας