ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

1

Αχαράβη

Πλατεία Δημαρχείου Αχαράβης

2

Αγρός

ΚΕΠ Αγρού

3

Κασσιόπη

Γωνία Ανακύκλωσης Κασσιώπης

4

Αιγνίτσινη

ΚΟΙΝΣΕΠ Σινιών

5

Καλάμι

Δημαρχείο Κασσιώπης – Κουλούρα

6

Σιδάρι

ΚΕΠ Σιδαρίου

7

Αυλιώτες

Πολιτιστικό κέντρο Αυλιωτών

8

Βελονάδες

Πολιτιστικό Κέντρο Βελονάδων

9

Νύμφες

Πολιτιστικό Κέντρο Νυμφών

10

Μαγουλάδες

Μαγουλάδες

11

Χωροεπίσκοποι

Γωνία Ανακύκλωσης Χωροεπισκόπων

12

Αχαράβη

Παιδική χαρά Αχαράβης

13

Ρόδα

Ρόδα

14

Καρουσάδες

Καρουσάδες

15

Αγ. Αθανάσιος

Κέντρο Υγείας Αγ. Αθανασίου