ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

1

Σπήλι

Επαρ. Οδός Ρεθύμνου -Αγ. Γαλήνης (Δημαρχείο Αγ. Βασιλείου)