Πολιτική Ποιότητας και ΠεριβάλλοντοςΗ Επιχείρηση Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο “RECYCOM’‘, αναγνωρίζει ότι η ορθή Διαχείριση της Ποιότητας & η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι πρωταρχικός παράγοντας τόσο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου και για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, σε σχέση με την συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση και ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων από όλα τα κέντρα συλλογής, όσο και την ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων. Για την ικανοποίηση της εν λόγω ανάγκης έχει εγκαταστήσει ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, απόλυτα συμμορφούμενο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015