Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων


Λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου…
RRR: αντικείμενα με οικολογική συνείδηση από τη συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων.
Στην κορυφή της πυραμίδας ιεράρχησης των τρόπων «διαχείρισης» των αποβλήτων, ως «περισσότερο επιθυμητή» πρακτική και πιο φιλική για το περιβάλλον, βρίσκεται η «Πρόληψη», ενώ η «Aπόρριψή» τους σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι η τελευταία διαθέσιμη επιλογή. Ενδιάμεσα, η σειρά προτεραιότητας των δράσεων που προτείνονται για τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων ακολουθεί την αρχή των τριών «R’s» (RRR): Reduce (Περιορίζω) – Reuse (Επαναχρησιμοποιώ) – Recycle (Ανακυκλώνω)
Ακολουθώντας τα τρία «R’s», φτιάξαμε τη δική μας πυραμίδα με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της συλλογής που απηχούν προγενέστερες μεθόδους «διαχείρισης» των ενδυμάτων, στη λογική της ανακύκλωσης εντός του κλειστού οικογενειακού, συγγενικού ή/και φιλικού κύκλου. Σε αυτές τις πρακτικές μπορεί κανείς να βρει ως ένα βαθμό εκλεκτικές συγγένειες με σημερινές πρακτικές όπως το swishing και τα clothing swamps και clothing libraries, το upcycling και το recycling.