Εταιρεία


Λίγα λόγια για εμάς


Η RECYCOM ® ,η οποία ιδρύθηκε το 2012, είναι η πρώτη Ελληνική επιχείρηση που εφαρμόζει με οργανωμένο, επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, φιλοδοξώντας να συμβάλλει ενεργά και δραστήρια στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος. Όραμα της RECYCOM αποτελεί η ίδρυση και ανάπτυξη, στην Ελλάδα, του μοναδικού σύγχρονου κέντρου ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ελληνική οικονομία με την επένδυση νέων κεφαλαίων και με νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας προσδιορίζεται στη συλλογή, διαχείριση και εξαγωγή των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης σε εργοστάσια ανακύκλωσης (λόγω έλλειψης κέντρου ανακύκλωσης για ενδύματα στην Ελλάδα). Η RECYCOM σε συνεργασία με τους πολίτες, παραγωγικούς φορείς και Σούπερ Μάρκετ, φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και Δημόσιους Οργανισμούς, ανακτά τα είδη, που είτε από συνήθεια είτε από ανάγκη, κατέληγαν μέχρι σήμερα στα σκουπίδια και τις χωματερές, και τα επαναθέτει σε κυκλοφορία με ένα σύγχρονο τρόπο. Τοποθετώντας ιδιαίτερα καλαίσθητους κάδους ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων, κόκκινου χρώματος, σε πολλά σημεία ανά την Ελλάδα, καλλιεργεί τη σωστή νοοτροπία αναφορικά με τα ζητήματα ανακύκλωσης και προσκαλεί καθένα να πάψει να αδιαφορεί.
Με την ανακύκλωση ρούχων που προτείνουμε, και με σωστή διαχείριση, καταλήγει στα σκουπίδια μόνο το 2%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών. Από τα παλιά ρούχα μπορούν επίσης να φτιαχτούν φόρμες εργασίας,  υλικό για ηχομόνωση και θερμομόνωση, γέμιση για τα καθίσματα των αυτοκινήτων, κτλ. Παράλληλα, η RECYCOM κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και άδεια εργαστηρίου. Τέλος, είναι εγγεγραμμένη και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) υποβάλλοντας τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων.


Στόχοι της Recycom


♻️ Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης και της επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, με την παροχή βοήθειας στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της χώρας, διαθέτοντας μέρους των άριστων ποιοτικά ρούχων αλλά και με τη διάθεση τροφίμων για την κάλυψη βασικών αναγκών. ♻️ Καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για αντιμετώπιση της απειλής των κλιματικών αλλαγών. ♻️ Προώθηση των αναγκαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων ανακύκλωσης. ♻️ Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο άμεσο περιβάλλον και γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο, αποτελώντας το παράδειγμα των μελλοντικών υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών της κοινωνίας. ♻️ Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων σε πόλεις, δάση, παραλίες και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος.