Οι ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις παρέχουν πληροφορίες, για τις οποίες εκδηλώνεται συχνό ενδιαφέρον, για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ανακύκλωση ενδυμάτων & υποδημάτων και τον ρόλο της RECYCOM

Σε περίπτωση που έχεις περισσότερες ερωτήσεις μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας εύκολα στο support@recycom.gr

Όταν μιλάμε για ανακύκλωση ρουχισμού εννοούμε διαχείριση σκουπιδιών;

 

Η εντύπωση ότι ανακύκλωση = διαχείριση σκουπιδιών είναι λανθασμένη! για τα ρούχα όπως και για άλλα υλικά. Τονίζεται εξ αρχής ότι αν θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον και να διαφυλάξουμε τους πόρους του πλανήτη, είναι πολύ σημαντικό:
Να μειώσουμε την κατανάλωση (αγορά καινούργιων ρούχων) στο ελάχιστο.
Να διαχειριζόμαστε σωστά τα ρούχα που δεν μπορούν να ξαναφορεθούν. Αντί να θάβουμε ή να καίμε τα ρούχα και τα παπούτσια αυτά, τα μετατρέπουμε σε χρήσιμα υλικά. Η απόρριψη σκουπιδιών στις χωματερές είναι η τελευταία λύση ανάγκης και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.

Να προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση. Τα ρούχα που πετάμε εμείς είναι πολύ χρήσιμα για άλλους. Η διάθεση ενός χρησιμοποιημένου κομματιού ρουχισμού σε άλλο άτομο, εφ’ όσον έχει ακόμα ζωή, δεν αποτρέπει απλώς την απόρριψή του στα σκουπίδια, αλλά αποτρέπει την παραγωγή νέου ανάλογου ρουχισμού, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Γιατί να αποστέλλονται τα ρούχα στο εξωτερικό και να μην ανακυκλώνονται στην Ελλάδα;

 

Μια σωστή και ολοκληρωμένη αλυσίδα ανακύκλωσης ρουχισμού δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τη διαχείριση του ρουχισμού που δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Η διαχείριση αυτή είναι καλύτερα να γίνεται στην ίδια τη χώρα, αφού η αποστολή στο εξωτερικό  προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον όπως κατανάλωση ενέργειας κ.ά. Η δημιουργία εργοστασίων ανακύκλωσης ρουχισμού στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αφού το μεγάλο κόστος καθιστά το όλο εγχείρημα πολύ δύσκολο. Μέχρι να προσφερθεί αυτή η λύση τοπικά, η αποστολή στο εξωτερικό είναι αναπόφευκτη και είναι σίγουρα οικονομικότερη και περιβαλλοντικά σωστότερη από την απόρριψη στις χωματερές.

Γιατί να μην δίνω τα «καλά» ρούχα στις ευπαθείς ομάδες, και τα άχρηστα στη RECYCOM;

 

Οποιαδήποτε ενέργεια που συνεπάγεται επαναχρησιμοποίηση των ρούχων είναι σωστότερη από την απόρριψή τους στη χωματερή. Ακόμα περισσότερο, όταν τα ρούχα δίνονται σε όσους τα χρειάζονται πραγματικά. Η RECYCOM δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τη φιλανθρωπία των απλών ανθρώπων, της εκκλησίας και άλλων οργανισμών. Ωστόσο, η RECYCOM δεν μπορεί να γίνει διαχειριστής σκουπιδιών, γιατί απλούστατα θα χρεοκοπήσει. Τα ρούχα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν έχουν αξία. Η αξία αυτή είναι η πηγή των εσόδων που θα επιτρέψουν στη RECYCOM να καλύψει τα μεγάλα έξοδα του προγράμματος ανακύκλωσης (κατασκευή μεταλλικών κόκκινων κάδων ανακύκλωσης, ενοίκια αποθήκευσης, θέσεις εργασίας, μεταφορικά κ.λπ.) και να επεκταθεί, σταδιακά, σε όλη την Ελλάδα.

 

Αφού ο ρουχισμός ανακυκλώνεται γιατί δεν δέχεστε αζευγάρωτα παπούτσια, αποκόμματα ρούχων κλπ;

 

Τα έξοδα της ανακύκλωσης, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν γίνεται τοπικά, είναι τόσο μεγάλα που καθιστούν ασύμφορη τη διαχείρισή τους για δημιουργία νέων χρήσιμων υλικών. Αν τα παπούτσια είναι ζευγαρωμένα, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να ξαναφορεθούν, που είναι και η περιβαλλοντικά φιλικότερη επιλογή. Αν φυσικά, υπάρχουν αζευγάρωτα παπούτσια ή αποκόμματα ρούχων στις σακούλες που παραλαμβάνουμε, αποστέλλονται και αυτά για ανακύκλωση.