ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡ. ΚΑΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

10 A + B

Καλαμάτα

οδός Χρήστου Μαλαπάνη (αμαξοστάσιο δήμου)