ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΔΙΑΝΟΧ)

ΑΡ.Κ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Χίος

Οδός Λεωφ. Αιγαίου (Παλιό Τελωνείο)

2

Χίος

Οδός Οινοπιώνος(έναντι της Τεχνικής Υπηρεσίας)

3

Χίος

Οδός Φάρκαινας