ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΡ.Κ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

52

Πλατανιάς

Δημαρχείο Πλατανιά