ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΡ. ΚΑΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Παροικιά

Δημαρχείο Πάρου

2

Νάουσα

Ποτάμι Νάουσα – Γυμνάσιο