ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡ.Κ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Μονεμβασιά

Οδός Ιωάννη Καποδίστρια – ΚΕΠ  Δήμου Μονεμβασίας