ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΡ.Κ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

63

Μεσσήνη

Καπετάν Κρόμπα 28 (Αστυνομικό Τμήμα)

64

Μεσσήνη

Μεταμόρφωσης Σωτήρος 87, Δημαρχείο Μεσσήνης