ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ/ΚΑΔ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Μεγαλόπολη

Οδός Αρχαίου Θεάτρου 32

2

Μεγαλόπολη

Οδός Αγίου Αθανασίου  (3ο Δημοτικό Σχολείο)

3

Μεγαλόπολη

Οδός Παπαναστασίου 48 (1ο Δημοτικό Σχολείο)

4

Μεγαλόπολη

Οδός Κολοκοτρώνη 74 (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

5

Μεγαλόπολη

Οδός Α. Λάμπρου (4ο Δημοτικό Σχολείο)

6

Μεγαλόπολη

Οδός 28ης Οκτωβρίου 25 (2ο Δημοτικό Σχολείο)

7

Μεγαλόπολη

Κέντρο Υγείας

8

Μεγαλόπολη

Ανοιχτό Στάδιο Μεγαλούπολης

9

Μεγαλόπολη

Οδός Κεφαλά & Σκαλτσά (Σκεπαστή Πλατεία Λαϊκής )

10

Μεγαλόπολη

Οδός Αγίου Αθανασίου (Γυμνάσιο)