ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ/ΚΑΔ

Περιοχή

Διεύθυνση

1

Αγ. Κύρηκος

Παλιό Δημαρχείο

2

Εύδηλος

Δημοτικό κατάστημα