ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΡ.Κ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Αντίπαρος

Δημοτικό πάρκινγκ της Ψαραλυκής