Πληροφορίες


Πως μαζεύονται τα ρούχα

 Η RECYCOM τοποθετεί ιδιαίτερα καλαίσθητους κάδους ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων(χρώματος κόκκινο), σε δημόσιους χώρους, όπως σχολεία, δημαρχεία και κοινοτικά συμβούλια, κ.λπ. Άτομα ή οργανισμοί που μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία σε ανάλογους χώρους ή/και να προτείνουν κατάλληλους χώρους, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας.
 Τα ρούχα μαζεύονται τακτικά από προσωπικό της RECYCOM και αποθηκεύονται στις αποθήκες μας για σκοπούς διαχείρισης και αποστολής στο εξωτερικό.

Τι κάνουμε τα ρούχα

 Μετά από διαλογή, τα καλύτερα ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στην Ελλάδα.
 Περαιτέρω ο ρουχισμός διατίθεται για αποστολή σε χώρες, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος κ.ο.κ.
 Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.

Άλλοι Τρόποι Συλλογής

Τα είδη ρουχισμού συλλέγονται και συγκεντρώνονται σε μικρές αποθήκες, ή σε άλλους χώρους συγκέντρωσης που διαθέτουν τοπικές αρχές, σχολεία, κοινωνικά παντοπωλεία, , εκκλησίες, φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, η RECYCOM ανταποκρίνεται άμεσα στην τακτική συλλογή των ρούχων, όταν μαζεύεται ένας ικανοποιητικός όγκος.


 
Τι ρίχνουμε μέσα στους κόκκινους κάδους της RECYCOM

 • Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά)
 • Λευκά είδη (όπως κουρτίνες, σεντόνια, μαξιλάρια  κτλ.)
 • Τσάντες
 • Ζώνες

Τι ΔΕΝ ρίχνουμε στους κόκκινους κάδους της RECYCOM

 • Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα.
 • Χαλιά και Αποκόμματα υφασμάτων.
 • Αζευγάρωτα παπούτσια.
 • Οργανικά απόβλητα
 • Πλαστικό
 • Συσκευασίες
 • Χαρτί
 • Γυαλί
 • Λάδι