Ανακύκλωση


Συμβάλλουμε!

Μειώνοντας τον όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, εξοικονομούμε πόρους και ενέργεια. Συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος. Ως γνωστόν περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης αποσύρει από τη ντουλάπα του περίπου 15 κιλά ρουχισμού κάθε χρόνο. Δυστυχώς ένα μικρό μόνο μέρος επαναχρησιμοποιείται, είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς είτε γίνεται εμπορεύσιμο προϊόν, είτε πωλείται στα καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι.Γίνε μέρος της λύσης Τώρα!

Μπορείς και εσύ πλέον να γίνεις μέρος της λύσης τοποθετώντας τα ρούχα που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα σκουπίδια στους ειδικούς κόκκινους κάδους ανακύκλωσης ρούχων της RECYCOM. Παράλληλα, οι οργανισμοί που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση αυτή, μπορούν να μαζεύουν ρουχισμό σε χώρο που διαθέτει ο οργανισμός, τον οποίο θα συλλέγει τακτικά προσωπικό της RECYCOM. Εμείς, διαθέτοντας τους ειδικούς κόκκινους κάδους ανακύκλωσης ρούχων σε διάφορα σημεία υπό την υπόδειξη των δήμων με τους οποίους συνεργαζόμαστε συλλέγουμε τα είδη σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση. Εσείς, συμμετέχετε σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας σε δράσεις, που αφορούν τη συνολική μας ευθύνη για την ποιότητα ζωής μας και το περιβάλλον. Σε ένα σημαντικό ποσοστό θα προωθείτε επίσης τις αναγκαίες από την Ε.Ε. δράσεις ανακύκλωσης, απαλλάσσοντας χωματερές και ΧΥΤΆ από έναν τεράστιο και επιβαρυντικό όγκο χρήσιμων υλικών!