♺ Reduce ♺ Reuse ♺ Recycle


♺ Reduce ♺ Reuse ♺ Recycle
Μείωσε την ποσότητα των πόρων, υλικών & αγαθών που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητα σου και προσπάθησε να τα χρησιμοποιείς περισσότερο από μία φορά. Προσπάθησε να ανακυκλώνεις όσο περισσότερο μπορείς!
• Μέσα από μεγάλες & μικρές καθημερινές προσπάθειες, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!