Η Βιομηχανία Ρούχων σε αριθμούς


• Η Βιομηχανία Ρούχων σε αριθμούς •

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία σε ρύπανση
Ευθύνεται για το 17-20% της παγκόσμιας μόλυνσης του νερού
Χρειάζονται 20.000 λίτρα νερού για 1 κιλό βαμβάκι
Ευθύνεται για το 10% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα

Η βιομηχανία ρούχων παράγει 13 εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών το χρόνο, από τα οποία το 95% μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!