Επικοινωνία


Διεύθυνση : Αγίου Γεωργίου 131 , Κορωπί
Τ.Κ. :  19400
Σταθερό Τηλ : 210 6625181
Κινητό Τηλ : +30 693 6153163 / +30 6984499072
E-mails info@recycom.gr / secretary@recycom.gr